Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางอรวรรณ หินตะ

นางอรวรรณ หินตะ

แรงงานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 3 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่กลุ่มแรงงานภาคเกษตร

การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่กลุ่มแรงงานภาคเกษตร

ประกาศ

ประกาศ

ปิดประกาศ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 4 มี.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP