Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

ก.ย.62

11 ตุลาคม 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

24 กันยายน 2562

สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

24 กันยายน 2562

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

24 กันยายน 2562
TOP