Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

มี.ค.65

8 เมษายน 2565

กพ.65

2 มีนาคม 2565

มค ปี65

5 กุมภาพันธ์ 2565

ธ.ค.64

7 มกราคม 2565

พ.ย.2564

15 ธันวาคม 2564

ต.ค.64

20 พฤศจิกายน 2564

ก.ย.64

12 พฤศจิกายน 2564

ส.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

ก.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

มิ.ย.64

12 พฤศจิกายน 2564

พ.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

เม.ย.64

27 พฤษภาคม 2564
TOP