Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ก.ย.64

12 พฤศจิกายน 2564

ส.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

ก.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

มิ.ย.64

12 พฤศจิกายน 2564

พ.ค.64

12 พฤศจิกายน 2564

เม.ย.64

27 พฤษภาคม 2564

มี.ค.64

29 เมษายน 2564

ก.พ.64

29 เมษายน 2564

ม.ค.64

9 กุมภาพันธ์ 2564

ธ.ค.63

15 มกราคม 2564

พ.ย.63

9 ธันวาคม 2563

ต.ค.63

30 ตุลาคม 2563
TOP