Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม)

pll_content_description

สามารถดาวน์โหลดที่นี่

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม)

TOP