Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน พื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านหัวบึง ม.5 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

pll_content_description

TOP