Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

pll_content_description

TOP