Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมอาสาสมัครแรงงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP