Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP