Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

pll_content_description

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  แรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา  ราชชดา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวชาลินี  สำราญภูมิ  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเลื่อมล้ำของสังคม  ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ต.ดงเค็ง ต.ตะกั่วป่า และ ต.ดอนดู่  รวม  3  ตำบล   4  ครัวเรือน  โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานคณะติดตามโครงการ ฯ
TOP