Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรจ.ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี “แรงงานจังหวัดคนใหม่”

pll_content_description

วันที่ 6 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางอรวรรณ  หินตะ  ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น 

 

TOP