Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สรจ.ขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 02/2563

pll_content_description

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 02/2563 จังหวัดขอนแก่น โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

TOP