Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – มีนาคม)

pll_content_description

สามารถดาวน์โหลดที่นี่

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – มีนาคม)

 

TOP