Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP