Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 3 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์

043-242661,043-242806

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)  ชั้น 3   ต.ในเมือง  อ. เมือง  จ.ขอนแก่น   40000 มท. 40550

โทรศัพท์ 043-242806

โทรสาร 043-242661 

E-mail : khonkaen@mol.mail.go.th

TOP