Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP