Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด ให้พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP