Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงาน ตามโครงการหน่วย”บำบัดทุข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

pll_content_description

TOP