Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ตามภารกิจของหน่วยงาน

pll_content_description

TOP