Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

สามารถดาวน์โหลดที่นี่

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน)

TOP